Label
     

El web

El web Bibliomenorca.net està gestionat pel Servei Coordinador de Biblioteques i, més enllà de ser el portal de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, vol ser un punt de trobada de tots els sectors menorquins involucarst en el món de l llibre i l'edició: autors, editors, llibreters, gestors culturals, etc.

Per això donem molta importància a seccions com:

Actualitat: és un recull diari de tot allò que es publica a la premsa relacionat amb el món del llibre, la literatura i l'edició en general.

Novetats menorquines: tots les noves publicacions menorquines, ja siguin en format llibre, CD, DVD o, fins i tot, suport electrònic, són puntualment incorporades en aquesta secció, amb una reproducció de la coberta i informació relativa a la publicació. Pràcticament totes aquestes publicacions són incorporades al fons de totes i cadascuna de les biblioteques públiques de l'illa.

Autors menorquins: en aquest espai podreu trobar els perfils i les obres dels principals autors menorquins, a més d'accedir als seus blocs i a altres pàgines amb informació sobre tots ells.

Llibreries i llibreters: la difusió del llibre i la lectura no seria completa sense la presència d'aquells que dediquen els seus esforços a acostar-nos les noves edicions a través de les llibreries. En aquest espai trobareu la relació de llibreries i alguns punts de venda de referència a les poblacions de Menorca.

Els clubs de lectura: en els darrers anys a Menorca, com a moltes poblacions espanyoles, s'han anat creant grups de persones interessades a compartir les seves reflexions sobre les lectures. Aquests grups, associats a les biblioteques, funcionen amb total independència. A ells volem oferir-los tant un espai on puguin obrir aquest diàleg a altres persones interessades que també hi voldrien participar però no poden fer-ho de forma presencial, com un espai intern per a la seva millor organització.

Editors i impressors: volem col·laborar amb ells per tal de poder-vos oferir tota la bibliografia de Menorca posada al dia. Per això, des d'aquest web, els impressors tenen accés a l'assignació de números de Dipòsit Legal, que aniran fornint la base de dades de la bibliografia menorquina.exte 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1