Biblioteca Pública de Sant Lluís
31.05.2019 - 18 h.

El relat social

Biblioteca Pública de Sant Lluís
31.05.2019 - 18 h.

Grup Família & Lectura, amb Fàtima Anglada. 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es