Plantalamor Massanet, Lluís

Palma 1949


Biografia
Doctor en Geografia i Història, especialitat en Prehistòria i Història antiga per la Universitat de Barcelona. Actualment és Conservador-Director del Museu de Menorca. Anteriorment va ser Director-Conservador interí del Museu de Menorca del 12 de juny de 1974 al 31 d’octubre de 1976, Director-Conservador del Museu de Girona des de l’1 de novembre de 1976 fins el 28 de gener de 1977 i Director-Conservador del Museu de Menorca (en Comissió de Serveis) des del 28 de gener de 1977 fins el 20 d’agost de 1979. A llarg de la seva vida professional ha ocupat també els següents càrrecs: Vocal-Vicepresident de la Comissió de Patrimoni Històric Artístic de Menorca, Vocal-Vicepresident de la comissió del Patrimoni Històric Artístic de Ciutadella, Vocal de la comissió assessora en Matèria d’Arqueologia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Inspector de Patrimoni Històric artístic de Menorca, Vocal de la ponència tècnica de patrimoni de Menorca i Vocal de la ponència tècnica en matèria d’Arqueologia de Menorca. Aixií mateix ha participat en les següents activitats d'interés científic i acadèmic: Col·laborador del Museu de Mallorca des de l’any 1967, Becari del Fons d’Investigació Universitari (FIU) des de l’any 1969 al 1973, Col·laborador del Museu Arqueològic de Deià des de l’any 1968 al 1972, Col·laborador del Departament d’Antropologia Física de la Universitat de Barcelona el curs 1971-72, Membre fundador de l’Institut Menorquí d’Estudis, Investigador Associat de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, Institut de Prehistòria, Protohistòria i Arqueologia, des del 19/3/1997 i Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres des de l’11/12/1997.

Bibliografia
Avance al estudio de la cueva de "Son Maiol d'Establiments" (Palma de Mallorca). VI
Symposium de Prehistoria. Universidad de Barcelona. Instituto de Arqueología y prehistoria. pàgs.89-99 Barcelona 1974.

La naveta Clariana. Mayurqa nº 14 Palma de Mallorca 1975

El sepulcro megalítico de Binidalinet, Mahón (Menorca). XIV CNA. Vitoria 1976 - Zaragoza 1978

Algunas consideraciones sobre los sepulcros megalíticos de Menorca. Sautuola II. Publicaciones del Patronato de las cuevas prehistóricas de la provincia de Santander XV. Santander 1976-77

Algunas consideraciones sobre los Sepulcros megalíticos de Menorca. Separata de Sautuola II Trabajos de Museo de Menorca 1. Mahón 1978

Bases para el estudio de la cerámioca talayótica de habitación menorquina. Estudis de Prehistòria, d'Història de Mayûrqa i d'Història de Mallorca. Mallorca 1982

Las cerámicas del poblado Des Pedregar (Llucmajor). Symposium de Arqueología. Pollentia y la romanización de las Baleares. Alcúdia 1977 - Mallorca 1983

Notas para un estudio demográfico de Menorca prehistórica y protohistórica. Curso Coloquio de demografía mediterránea. Centro de estudios Gabriel Alomar. Maó 1984

Arqueologia V, Enciclopèdia de Menorca. Ciutadella de Menorca 1984

Arqueologia VI, Enciclopèdia de Menorca. Ciutadella de Menorca 1984

Arqueologia VII, Enciclopèdia de Menorca. Ciutadella de Menorca 1984

Arqueologia VIII, Enciclopèdia de Menorca. Ciutadella de Menorca 1984

Arqueologia IX, Enciclopèdia de Menorca. Ciutadella de Menorca 1984

El Santuario de So Na Caçana y las relaciones con el Mediterráneo Central y Occidental. 2º Convegno di studi "Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo". Selargius - Cagliari 1986

Los asentamientos costeros en la isla de Menorca. Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Vol. Terzo. Roma 1991

La arquitectura pretalayótica de Menorca en relación a las construcciones del Languedoc Oriental. Colloque International Hommage au D'Jean Arnal. Archéologien en Languedoc: Le chalcolithique en Languedoc. Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) 1990-1991

La prehistòria i protohistòria de Menorca, estat actual de la qüestió. X Jornades d'Estudis Històrics locals. La prehistòria de les illes de la Mediterrània Occidental. Palma de Mallorca 1991

El conjunt de Curnia (Maó) i l'evolució cultural a Menorca Oriental al II mil.lenari A.C.. BSAL 47, Palma de Mallorca 1991

L'arquitectura prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural. Treballs del Museu de Menorca, Maó 1992

Algunes observacions sobre l'hipogeisme i el megalitisme a Menorca. Homenatge a Miquel Tarradell. Estudis Universitaris catalans. Barcelona 1993

Ubicació topogràfica de les Taules i Santuaris menorquins. El seu significat econòmic i social. BAR International Series 611. Londres 1995

Poblats talaiòtics menorquins. Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Barcelona 1996.

El món postalaiòtic. Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Barcelona 1996.

Análisis evolutivo del conjunto de Sant Agustí Vell (Es Migjorn-Menorca). Complutum extra 6 (I). Madrid 1996. Pg.179-189.

Ubicació topogràfica de les Taules i Santuaris menorquins. El seu significat econòmic i social. Meloussa 4. Maó 1997

I Pozzi degli insedamenti costieri di Cala’s Coves e Macarella (Minorca). (En Premsa).

Datos arqueológicos sobre Trepucó y Mahón durante la II guerra púnica. Actas del IV Congreso Internacional de estudios Fenicios y Púnicos. Cádiz 2000.

Les Iles Baleares et Pitiüses au début de la metalurgie. XXIVe Congrès Préhistorique de France – Carcassone 26 – 30 septembre 1994. Le Néolithique du Nord-Ouest méditerranéen. Carcassone 1999

L'ipogeismo a Minorca. L’Ipogeismo nel Mediterraneo Origini, Sviluppo, Quadri Culturali. Atti del Congresso Internazionale Sassari – Oristano, 23-28 Maggio 1994. II Volume. Sassari, 2000.

Le problème des hypogées pretalaiotiques en relation avec les steles menhirs. Cala Sant Vicenç (Mallorca) et Son Catlar (Menorca) Actes du 2ème Colloque International sur la Statuaire Mégalithique. Archéologie en Languedoc, 22. Saint Pons de Thomières, 1999

Inicis de la metal·lúrgia a les Illes Balears i les relacions marítimes (En premsa)
Prehistoria de las Islas Baleares. Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia. UNED, Madrid 1997

La Ocupación del territorio en Menorca del calcolítico al cambio de era. L’Impronta Ecologica dell’uomo nel Mediterraneo. Congresso di Ecologia Umana e di Etologia Umana. Palermo 28-31 Maggio 1998. Palermo 2000

Inquadramento culturale del megalitismo delle isole Baleari e Pitiuse. Architettura arte e artigianato nel Mediterraneo dalla Prejistoria all’Alto Medioevo. Atti della Tavola Rotonda Internazionale in memoria di Giovanni Tore. Cagliari, 17-19 dicembre 1999. pàg. 47-61 Oristano 2001

Fulles amb llengüeta calcolítiques en l’àmbit de les Illes Balears i Pitiüses. Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, Volum 2. Palma 2002

En col·laboració:

Notas para una tipología de la cerámica talayótica mallorquina / CAMPS COLL, J., CANTARELLAS CAMPS, C., PLANTALAMOR MASSANET, L., ROSSELLO BORDOY, G., SASTRE MOLL, J. i VALLESPIR BONET, A.- . Trabajos del Museo de Mallorca 6. MAYURQA II. Palma de Mallorca 1969.

La necrópolis de Son Oms (Palma de Mallorca) / PLANTALAMOR MASSANET, L. i CANTARELLAS CAMPS, C.- XII Congreso Nacional de Arqueología. Jaen 1971. Zaragoza 1973. pg.307-310.

Aportación del Museo de Mallorca al XII Congreso Nacional de Arqueología / CAMPS COLL, J., CANTARELLAS CAMPS, C., PLANTALAMOR MASSANET, L., ROSSELLO-BORDOY, G. VALLESPIR BONET, A.- Trabajos del Museo de Mallorca 12. Palma de Mallorca 1973.

Aportació a l'estudi de les ceràmiques talaiòtiques del Museu Arqueològic d'Eivissa / FERNANDEZ GOMEZ, J.H. i PLANTALAMOR MASSANET, L.- Institut d'estudis eivissencs, nº 5. Pàg. 34-39. Eivissa 1974.

Techumbres mudéjares en Mallorca / PALOU, J.M. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Trabajos del Museo de Mallorca nº 16. Palma 1974

Influencia de Serlio en los trabajos de Carpintería Barroca en Palma de Mallorca / PALOU, J.M. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Mayurqa nº XI. Palma de Mallorca 1974

Descripción del traje típico menorquín de fines del Siglo XVIII, según manuscrito de D. Juan Ramis i Ramis / MURILLO TUDURI, A. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- III Congreso Nacional de artes y costumbres populares

Influencia de las cerámicas clásicas en el mundo indígena mallorquín / ROSSELLÓ-BORDOY, G. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- XIII Congreso nacional de Arqueología. Huelva 1973- Zaragoza 1975

Cerámicas de tipología talayótica en el Museo de Ibiza / FERNÁNDEZ GÓMEZ J.H. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- XIII Congreso Nacional de Arqueología. Huelva 1973- Zaragoza 1975

Excavaciones en el sepulcro megalítico de Ca Na Costa (Formentera) / FERNÁNDEZ GÓMEZ J.H., PLANTALAMOR MASSANET, L. i TOPP, C. .- Estudios de prehistoria Balear nº 1. Mayurqa nº 15 Palma de Mallorca 1976

Ca Na Costa: A megalithic chamber tomb on Formentera, Balearic Islands / TOPP, C., FERNÁNDEZ GÓMEZ J.H. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Bulletin nº 13 of the Institute of Archaelogy. London 1976

Campaña de excavaciones en el abrigo de Son Matge, Valldemosa (Mallorca) / WALDREN W. H. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Noticiario arqueológico hispánico, Prehistoria nº 5. Madrid 1976

Noticia sobre el hallazgo de un enterramiento romano en Mahón / PLANTALAMOR MASSANET, L. i MERCADAL TEJEDOR, R. .- Revista de Menorca. Mahón 1977

Avance sobre las excavaciones en las navetas de habitación de Clariana (Menorca) / PLANTALAMOR MASSANET, L., ANGLADA GOMILA, J. i RITA LARRUCEA M. C. .- XIV CNA. Vitoria 1976 - Zaragoza 1978

Excavacions a les Navetes d'habitació de Clariana (Ciutadella, Menorca) / PLANTALAMOR MASSANET, L. i ANGLADA GOMILA, J. .- Fonaments Prehistòria i Món Antic als Països Catalans 1. Curial Barcelona 1978

Pozo con rampa-escalera prehistórico de Alcaidús (Menorca) / PLANTALAMOR MASSANET, L. i RITA, C. .- Pyrenae 13-14 Barcelona 1977-78

Recent archaeological activies in Ibiza and Formentera / TOPP, C., FERNÁNDEZ GÓMEZ J.H. and PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Bulletin nº 16 of the Institute of Archaeology University of London. London 1979

Arqueologia I, Enciclopèdia de Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L., ORFILA, M. RITA LARRUCEA M. C. I SINTES, G. .- Ciutadella de Menorca 1979

Arqueologia II, Enciclopèdia de Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L., ORFILA, M. RITA LARRUCEA M. C. I SINTES, G. .- Ciutadella de Menorca 1979

Arqueologia III, Enciclopèdia de Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L., i RITA LARRUCEA M. C. .- Ciutadella de Menorca 1979

Arqueologia IV, Enciclopèdia de Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L., i RITA LARRUCEA M. C. .- Ciutadella de Menorca 1979

Excavaciones Arqueológicas en Torre d'En Gaumés (Alayor, Menorca) I. La sepultura megalítica de Ses Roques Llises / ROSSELLO-BORDOY, G., PLANTALAMOR MASSANET, L. y LÓPEZ PONS, A. .- NAH, Madrid 1980

Tres cuevas de la edad del Bronce en la zona occidental de Menorca PLANTALAMOR MASSANET, L. y RITA LARRUCEA M. C. .- Ampurias Vol. 44, pàg. 1-16 Barcelona 1982

La naveta occidental de Biniac - Argentina (Alayor, Menorca) / PLANTALAMOR MASSANET, L. i LÓPEZ PONS, A. .- NAH 15, Madrid 1983

The cycladic Beaked jug supposedly found in Minorca / TOPP, C. and PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Bulletin of the Institute of Archaeology University of London, 20, London 1983

Excavaciones arqueológicas en Torre d'En Gaumés (Alayor, Menorca). El recinto de Taula y el sistema de recogida de aguas (Campañas 1974, 1975 y 1977) / ROSSELLO-BORDOY, G. con la colaboración de PLANTALAMOR MASSANET, L. i SOBERATS LIEGEY F. .- NAH 19, Madrid 1984

Formas de población durante el segundo y primero BC en Menorca. Son Mercer de Baix. Transición entre la cultura pretalayótica y talayótica. The Deya Conference of Prehistory. Early Settlement in the Western Mediterranean Islands and the Peripferal Areas / PLANTALAMOR MASSANET, L. i RITA LARRUCEA M. C. .- BAR International Series 229 Londres 1984

Arqueologia/Arqueologia romana (I), Enciclopèdia de Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L. i ORFILA, M. .- Ciutadella de Menorca 1984

Influencia griega en la cerámica talayótica de Menorca. III Jornades d'estudis històrics locals. La vida quotidiana dins la perspectiva històrica / PLANTALAMOR MASSANET, L. i RITA LARRUCEA M. C. .- Institut d'Estudis Baleàrics Palma de Mallorca 1985

Otra pieza de cerámica talayótica encontrada en Ibiza. III Jornades d'estudis històrics locals. La vida quotidiana dins la perspectiva històrica PLANTALAMOR MASSANET, L. i FERNÁNDEZ GÓMEZ J.H. .- Institut d'Estudis Baleàrics Palma de Mallorca 1985

Influencia colonial en la cerámica indígena del Talayótico Final en Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L. i RITA LARRUCEA M. C. .- Aula Orientalis 4, Barcelona 1986

El sepulcro megalítico de Ca Na Costa, parte I / FERNÁNDEZ GÓMEZ J.H., PLANTALAMOR MASSANET, L. y TOPP, C. .- Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza 19, Ibiza 1988

Guia arqueològica del poblat talaiòtic de Trepucó / PLANTALAMOR MASSANET, L. i RITA LARRUCEA M. C. .- Maó 1986

Guia arqueològica de la zona de Son Mercer de Baix (Ferries) / RITA LARRUCEA M. C., PLANTALAMOR MASSANET, L. i MURILLO, J. .- Ciutadella 1987

Informe de las excavaciones de urgencia en la calle Alfonso III de Maó / RITA LARRUCEA M. C. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Meloussa 1, Maó 1988

Guia arqueològica de la necròpolis de Cala'n Morell PLANTALAMOR MASSANET, L., SASTRE MOLL, J., GORNES HACHERO, S., JUAN BENEJAM G. .- Ciutadella 1989

Investigacions arqueològiques al talaiot de Trebalúger / GUAL, J.M., LÓPEZ PONS, A., PLANTALAMOR MASSANET, L.- Revista de Menorca. Maó 1990

Trebelúger: Un exemple de la perduració de l'hàbitat a la prehistòria de Menorca / GUAL, J.M., LÓPEZ PONS, A., PLANTALAMOR MASSANET, L..- Meloussa 2, Maó 1991

Excavació d'urgència de la Naveta de Binipati Nou (Ciutadella) / PLANTALAMOR MASSANET, L. i SASTRE MOLL, J. .- Meloussa 2, Maó 1991

Aixecament planimètric del talaiot de Son Noguera (Llucmajor)/ PLANTALAMOR MASSANET, L. i MURILLO ORFILA, J. .- BSAL 48, Palma de Mallorca 1992

Les ceràmiques pretalaiòtiques d'Ariant (Pollença) al "University Museum og Archaeology and Antropology of Cambridge” / TOPP, C. i PLANTALAMOR MASSANET, L. .- BSAL 48, Palma de Mallorca 1992

Cerámica ibérica en Menorca / GORNES HACHERO J. S. I PLANTALAMOR MASSANET, L. .- Cuadernos de prehistoria i arqueologia castellonense. Castellon 1993

El talaiot de Comasema / PLANTALAMOR MASSANET, L. i MURILLO ORFILA, J. .- B.S.A.L. 49. Palma de Mallorca 1993.

Una necrópolis de cuevas artificiales de tipo mediterráneo en Mallorca ROSSELLO BORDOY, y la colaboración de: PLANTALAMOR MASSANET, L. Y MURILLO ORFILA, J. .- B.S.A.L. 50. Palma de Mallorca 1994.

La Taula de Binisafullet / GUAL CERDO, J. M. i PLANTALAMOR MASSANET, L..- BAR International Series 611. Londres 1995

Material d'importació al talaiòtic final de Menorca: l'abocador de Toràixer (Es Castell), Menorca / GORNÉS HACHERO, J.S., GUAL CERDO, J. M., PLANTALAMOR MASSANET, L..- Saguntum 28. Valencia 1995.

L'aixecament planimètric del cap costaner de Cala'n Morell (Ciutadella Menorca) / JUAN BENEJAM, G. i PLANTALAMOR MASSANET, L.- Treballs del Museu de Menorca 15. Maó 1996

La ciudad romana de Mahón. L'Africa romana / PLANTALAMOR MASSANET, L. i PONS MACHADO, O.- Atti dell'XI convegno di studio. Cartagine 15-18 dicembre 1994.

Les coves 11 i 12 de Cala Morell (Ciutadella-Menorca) / JUAN BENEJAM, G. i PLANTALAMOR MASSANET, L.- Treballs del Museu de Menorca 16. Maó 1996.

La casa prehistòrica a Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L. i JUAN BENEJAM,G.- Museu de Menorca. Maó 1996.

Datació absoluta de ceràmica pretalaiòtica de l’illa de Menorca / GARCÍA ORELLANA, J., FERNÁNDEZ MORENO, F., SANCHEZ CABEZA, J.A., PLANTALAMOR MASSANET, L. i TRIPIER, J..- Pyrenae núm. 27, Barcelona 1996

La Taula de Binisafullet GUAL CERDO, J. M. i PLANTALAMOR MASSANET, L..- Meloussa 4. Maó 1997

Entra a la Menorca prehistòrica PLANTALAMOR MASSANET, L. i JUAN BENEJAM,G.- Museu de Menorca. Maó 1997.

La cronologia de la prehistòria de Menorca (Noves datacions de C14. ) / PLANTALAMOR MASSANET, L. i STRYDONCK, M. VAN.- Treballs del Museu de Menorca 20. Maó 1997.

Memòria de les excavacions a la naveta de Cala Blanca / JUAN BENEJAM, G. i PLANTALAMOR MASSANET, L.- Treballs del Museu de Menorca 21. Maó 1997

Le grotticelle 11 e 12 di Cala'n Morell (Ciutadella-Minorca). L’Ipogeismo nel Mediterraneo Origini, Sviluppo, Quadri Culturali / JUAN BENEJAM, G., i PLANTALAMOR MASSANET, L.- Atti del Congresso Internazionale Sassari – Oristano, 23-28 Maggio 1994. II Volume. Sassari, 2000.

La Naveta de Sa Torreta de Tramuntana (En Premsa) / TOPP, C., i PLANTALAMOR MASSANET, L.-

Cap de Forma (Minorca): la navigazione nel Mediterraneo occidentale dall’età del Bronzo all’età del ferro. Nota preliminare. Archeologia delle Isole del Mediterraneo Occidentale / PLANTALAMOR MASSANET, L., TANDA, G., TORE, G., i altres.- Antichità Sarde, Studi e Ricerche N. 5. Università degli Studi di Sassari, Sassari 1999

A proposito dell’ipogeo con facciata megalitica di Sant Tomàs (Es Migjorn Gran). Studio preliminare / PLANTALAMOR MASSANET, L., MARQUÈS MOLL, J., GARCIA OLIVES, F. i PUERTAS PUYOL, A..- Aspetti del Megalitismo preistorico. Cagliari 2001

Biniai Nou. El Megalitisme Mediterrani a Menorca / PLANTALAMOR MASSANET, L. i MARQUÈS MOLL, J. (Coordinadors).- Treballs del Museu de Menorca núm. 24. Maó 2001.

Premis


Enllaços de l'autor
Tornar


Enllaços Relacionats

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1