Sintes Espasa, GuillemMaó 1958


Catàleg de l'autor

Biografia


Nasqué a Maó, el 1958. Cursà estudis d’Història Antiga i Prehistòria (1975-1977) i realitzà diferents cursos de conservació i restauració de Béns Mobles al antic ICROA (Institut de Conservació i Restauració d’Obres d’Art, Madrid) (1978-1979). Treballa a l’empresa privada.
Les seves tasques d’investigació, s’han centrat en diversos temes: primer col·laborant durant els anys 1975-1979 amb el Museu de Menorca especialitzant-se en treballs d’excavació, tasques d’inventari i restauració – conservació de materials procedents de les excavacions realitzades en aquests anys; segon col·laborant amb el Museu de Mallorca, treballant en la restauració de materials metàl·lics procedents de les campanyes d’excavació de Torre d’en Galmès dels anys 1979, 1982-1984 de la Cova dels Amagatalls (Mallorca) dels anys 1984-1985 i de Can Bordils (Mallorca) dels anys 1985-1986. Va ser el responsable de la restauració dels materials obtinguts a la campanya d’excavació de Binimaimut, l’any 1982, dirigides per el Dr. C. Veny, i també en aquest any va col·laborar en l’excavació de la basílica paleocristiana de Son Bou, excavació dirigida per M. Orfila i F. Tuset. Ha efectuat diferents treballs de restauració artística tant per entitats públiques com per particulars, de pintures i escultures dels segles XVIII i XIX.
A partir de l’any 1984 fins avui en dia, ha desenvolupat diferents tasques d’investigació en el camp de la Història de l’Art, centrant-se, sobre tot, en el moment barroc i neoclassicisme. Fruit d’aquestes investigacions són els diversos treballs dedicats a la Història del Art de Menorca, que entre les seves obres més representatives, publicades sol o amb col·laboració, podem assenyalar: Giuseppe Chiesa i el seu temps (1985), Pasqual Calbó, la pintura cosmopolita del segle XVIII (1986), escultura barroca y clasicista: Mahón siglos XVII y XVIII (1987, premi Ateneu de Maó d’investigació ex aequo), the artistic environment in Minorca in the XVIII century – the works of Anton Schranz (1987, dintre del catàleg de l’exposició the Schranz Artists celebrada aquest any a Malta), Cementerio de Maó – el arte neoclásico de la muerte (1996), la tradició clàssica en la decoració de residències a Maó (2002), entre altres. Es autor de les entrades de pintura i escultura antiga a Menorca (segles XVII i XVIII) a la Gran Enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les Balears (1996-1998). Responsable dels toms d’art de l’Enciclopèdia de Menorca publicats el 2004 tom setzè i el 2009 tom dissetè.
La història social ha estat una altra de les seves línies de recerca desenvolupades, especialment en el vessant relacionat amb les institucions i la economia, fruit d’aquestes investigacions ha sigut el convent de Sant Diego a Alaior (1996), el procés de formació del poble de Sant Lluís (2000), les actituds col·lectives davant la mort a Maó en els segles XVII i XVIII (2008) i més recentment les alienacions dels béns eclesiàstics al Antic Règim i la seva relació amb l’ urbanisme de la ciutat: el cas de Maó.
Ha estat el responsable del muntatge de les exposicions organitzades per l’extingit Patronat Municipal de Cultura del Ajuntament de Maó dels anys 1985-1986: Gustav Klimt – Egon Schiele octubre 1985; Giuseppe Chiesa i el seu temps juliol - agost 1985; l’art del Islam octubre 1986 i Pasqual Calbó la pintura cosmopolita del segle XVIII juliol 1986, mostra de pintura de Llevant agost 1990. Ha col·laborat amb la catalogació i segellat del llegat Hernández Mora estiu de l’any 1986 i amb la catalogació del patrimoni pictòric del Ateneu de Maó a l’època en que era vocal de Belles Arts d’aquesta entitat.
Ha sigut vocal d’assumptes econòmics del Ateneu de Maó; actualment es membre del consell assessor de l’Enciclopèdia de Menorca, membre de la Societat Arqueològica Lul·liana i membre del Institut menorquí d’Estudis.

Font: Enciclopèdia de Menorca

Altres obres fora del catàlegPremisReferències


Enllaços Relacionats

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1