Andreu Adame, CristinaMaó 1957


Catàleg de l'autor

Biografia

Va néixer a Maó l’any 1957. Es llicencià en geografia i història, secció història de l’art (1980) a la Universitat de Barcelona i realitzà els cursos de doctorat en història de l’art (1992-1994) a la Universitat de les Illes Balears. L’any 1997 presentà la memòria d’investigació titulada La pintura a Menorca en el segle XIX.
L’any 1976 comença a col·laborar amb el Museu de Menorca, on participà en diferents excavacions arqueològiques. Des de l’any 1982 treballa en el Museu de Menorca, desenvolupant tasques d’inventari, catalogació, muntatge expositiu, investigació i publicació. Com a tècnica d’art del centre ha dirigit els expedients de diferents dipòsits i donacions de col·leccions: béns mobles de la farmàcia Ferrer Aledo (1987), col·lecció Vives Campomar (1989-1993), germanes Serra Belabre (1997-1999) i Francesc Hernández Mora (2006) entre d’altres. També ha participat en el projecte museogràfic del Museu de Menorca (1993-1998) i ha coordinat les obres del Museu de Menorca integrades en l’exposició 1802. España entre dos siglos y la devolución de Menorca (2002).
Així mateix, dirigeix diferents treballs d’investigació relacionats amb l’àmbit artístic i cultural menorquí. Alhora, ha estat comissària de diferents exposicions:
L’escola nàutica i el port de Maó al segle XIX,
Joan Vives Llull,
Col·lecció artística del segle XVIII,
29 artistes a Menorca,
F. Hernández Sanz: artista i conservador del nostre patrimoni,
Sa Raval des Castell. La història d’un poble a través del material arqueològic,
Font i Vidal-cròniques pictòriques del XIX,
Francesc Hernández Mora

Ha publicat diferents articles en revistes especialitzades, com ara
“El paisatgisme a Menorca al segle XIX” a Randa(2000),“El Museu de Menorca de la col·lecció permanent a les exposicions temporals “ a Serra d’Or (2002), i diferents catàlegs per a exposicions, d’entre els quals podem destacar
Pasqual Calbó, la pintura cosmopolita del segle XVIII. Ajuntament de Maó. 1986.
Vives Llull. Sa Nostra. 1993.
Rajoles policromes del convent de Sant Francesc. Museu de Menorca. 1996 Font i Vidal . Ajuntament de Maó. 2006
Sa Raval des Castell. La història d’un poble a través del material arqueològic. Consell Insular de Menorca i Museu de Menorca. 2006.
A més, és autora de les entrades de pintura a Menorca (segles XIX i XX) de la Gran Enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les Balears (1996-1998).
És autora, juntament amb Guillem Sintes i Maria Àngels Hernández, dels dos volums d’Història de l’Art de l´Enciclopèdia de Menorca (2004 i 2009).
Ha presentat diferents comunicacions a les Trobades d’Historiadors i Arqueòlegs de l’IME i pronuncia diferents conferències sobre el pintor Joan Vives Llull a l’Ateneu de Maó (1993) i al Consell Insular de Menorca (2001). Ha impartit classes sobre l’arquitectura i la pintura menorquina dels segles XIV al XIX a la Universitat Oberta per a Majors (2000), també en el curs d’Ecologia cultural de Menorca, organitzat per l’IME i L’Earlham College de Richmond, amb la sessió La pintura de Menorca (2001) i en el curs Art Contemporani a les Illes Balears, amb la sessió Les arts plàstiques a Menorca, organitzat pel Centre de Professorat d’Eivissa i Formentera i la UIB (2004). També ha coordinat alguns cursos, com ara Industrialització i canvi estètic al segle XIX (2004) i Canvis econòmics i innovacions estètiques als segles XVII-XVIII (2005), organitzats per l’IME, i Tendències actuals a Balears, organitzat per la UIB l´any 2005.
Ha format part de diferents comissions, com la Comissió Francesc Hernández Sanz (1999-2000), la Comissió Vives Llull (2001), la Comissió Any Torrent (2004), la Comissió de Valoració del Patrimoni Històric de la CAIB (2001-2007) , la Comissió d’Arts Plàstiques del Consell Insular de Menorca (2001-2007) i la Comissió Any M. Lluïsa Serra (2011).
L’any 1987, juntament amb Guillem Sintes i Maria Àngels Hernández, rebé el premi d’investigació Ateneu de Maó amb el treball Escultura barroca y clasista de Mahón. Siglos XVII y XVIII.
Fou vocal de l´Ateneu de Maó durant gairebé deu anys (1996-2005) i actualment és membre de l’Institut Menorquí d’Estudis, de la Secció d’Història i Arqueologia del qual ha estat cap entre els anys 2003 i 2006, i de la Junta Directiva d’Obra Cultural de Menorca.

Font: Enciclopèdia de Menorca

Altres obres fora del catàleg

Andreu Adame, C. (1981). "El arte entre la tradición y la innovación" a Revista Batik. Barcelona: Publiart, 63, p. 61-64.

Andreu Adame, C.(1982). "Francesc Calvet" a Pintura Menorquina contemporània. Ciutadella: Edim, p 44.

Andreu Adame, C. (1986). "Aproximaciò a les obres didàctiques de Pasqual Calbó: Tractat de perspectiva i d'arquitectura civil" a Pasqual Calbó, la pintura cosmopolita del XVIII. Maó: Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Maó, p. 46-62 [Catàleg de l’exposició].

Sintes, G. Andreu, C. Hernández, Mª A. (1987). "El hecho pictòrico en Menorca durante el siglo XVIII. La obra de Anton Schranz" al catàleg The Schranz Artist. Mdina-Malta,
p. 4-6.

Andreu Adame, C.(1987). "Azulejos del convento de San Francisco de Mahón" a Arqueologia 84-85. Madrid: Ministerio de Cultura.

Andreu Adame, C.(1988). "Informe de la extracción de los bienes muebles de la antigua farmacia Ferrer Quevedo de Mahón" a Revista Meloussa. Maó: IME, 1, p. 179-184.

Rita, Cristina; Andreu, Cristina; Gual, Joana (1988). "Ceràmiques de reblert d'una volta del convent de Sant Francesc de Maó" a Revista Meloussa. Maó: IME, 1, p. 171-178.

Sintes, Guillem; Andreu, Cristina; Hernández, M. Àngels (1988) "Escultura barroca y clasicista. Mahón siglos XVII y XVIII" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 315-439.

Sintes,G. Andreu, C. Hernández, Mª. A. (1988). La pintura al segle XVIII, art VIII i IX. Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca.

Andreu, Cristina; Murillo, Jaume (1989). L'ofici de mestre d'aixa a l'illa de Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 8. Maó: Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 67 p.

Andreu, C. Murillo, J i Ramis, A.(1989). Artesans de la mar. Palma: Amics d'es Port i Sa Nostra, 7 p.

Andreu, C.(1990). "Exposició de maquetes navals" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó. p. 211-213.

Sintes, G. Andreu, C. Hernández, Mª A., Arias, C. (1991). "Los elementos escultóricos de la capilla del castillo de Santa Agueda" a Revista Meloussa. Maó: IME 2, p. 97-106.

Andreu, C. (1991). "Donación al Museo de Menorca" a Revista Meloussa, 2. Maó: IME, p. 189-91.

Andreu, C. (1991). "Donación de una galera al Museo de Menorca" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 259-266.

Andreu, C. i Isbert, F. (1992). "Estudi i restauració de quatre quadres del pintor Joan Font i Vidal (1811-1885)" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 5-23.

Andreu, C. (1992). "Adquisició d'una obra de Giuseppe Chiesa per al Museu de Menorca" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 23-29.

Andreu, C. (1993). "La mar vista pels pintors menorquins" a La Mar i Menorca. Sala municipal del Roser, Ciutadella. [Catàleg de l’exposició].

Puertas, Antoni i Andreu, C. (1993). L'Escola Nàutica i el port de Maó al segle XIX. Maó: IME, 24 p. [Catàleg de l’exposició].

Isbert, F; Andreu, C. (1993). "Intervencions de restauració a l’església del Sant Crist de Ciutadella" a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 213-238.

Andreu, C. (1993). “Vives Llull: una vida i una obra” a Vives Llull. Maó: Sa Nostra, p. 13-62. [Catàleg de l’exposició].

Andreu, C. (1994). "Talles populars: els vellons" a Revista Mare de Déu de Gràcia. Maó: Editorial Menorca, p. 59-61.

Andreu, C. (1996). Rajoles policromes del convent de Sant Francesc de Maó. Treballs del Museu de Menorca, núm. 17. Maó: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Govern Balear, 88 p.

Andreu, C. (1996-97). Textos dels pintors menorquins del segle XIX i XX a Gran Enciclopèdia de la pintura i l'escultura a les Balears. Palma: Promomallorca.

Andreu, C. (1999). 29 Artistes a Menorca. Ciutadella: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 71 p. [Catàleg de l’exposició].

Andreu, C. (1999/2000). “Exposició de Francesc Hernàndez Sanz al Museu de Menorca” a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó, p. 237-261.

Andreu, C. (2000). “El paisatgisme a Menorca al segle XIX” a Revista Randa, 45. Cultura a la Menorca dels segles XIX i XX. Barcelona: Curial, p. 53-75.

Andreu, C. (2001). “Aproximació de la pintura al segle XIX a Maó” a Revista Meloussa, 5. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, p. 79-92.

Andreu,C; Isbert, F.[coord. et al.] (2001). J. Vives Llull. L’home i el col·leccionista. Treballs Museu de Menorca, 25. Maó: Govern de les Illes Balears. 292 p. [Catàleg de l’exposició].

Andreu, C. (2002). “El Museu de Menorca: de la col·lecció permanent a les exposicions temporals (1998-2001)” a Revista Serra d’Or. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 34-37.

Andreu, C. (2002). Redacció de les fitxes dels quadres de Menorca al catàleg de l’exposició 1802 España entre dos siglos y la devolución de Menorca. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

Andreu, C. (2002). “Ressenya de l’any 2001 dedicat al pintor menorquí Joan Vives Llull: celebració i actes” a Revista de Menorca. Maó: Ateneu de Maó p. 189-201.

Sintes, Guillem; Andreu, Cristina; i Hernández, M. Àngels (2004). Història de l’Art I. Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca. 336 p.

Andreu Adame, C. (2005). “Francesc Calvet, l’artista compromès amb el seu temps”. Revista Àmbit, núm. 1. Maó: Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, p. 3-5.

Andreu Adame, C. [coord.] (2005). Josep Vives Campomar. Trajectòria d’un artista menorquí. Maó: Govern de les Illes Balears. Museu de Menorca. 103 p. [Catàleg de l’exposició].

Andreu, Adame, C. (2006). “L’obra de Joan Font i Vidal (1811-1885)”. Font i Vidal, cròniques pictòriques del XIX. Maó: Ajuntament de Maó, p. 12-22. [Catàleg de l’exposició].

Andreu, Adame, C; Isbert Vaquer, F. [coord. et al.] (2006). Sa Raval des Castell. La història d’un poble a través del material arqueològic. Maó: Govern de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca, 123 p. [Catàleg de l’exposició].

Andreu Adame, C. (2007). Francesc Hernández Mora al Museu de Menorca. Maó: Govern de les Illes Balears. Museu de Menorca, 63 p. [Catàleg de l’exposició].

Andreu Adame, C. (2008). “El grupo Menorca. Una experiencia informalista en Menorca (1964-1970)”. XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA). Modelos, intercambios y recepción artística: de las rutas Marítimas a la navegavión en red. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, p. 579-589.

Sintes, G; Andreu, C; Hernández, M. A. (2009). Història de l’Art II. Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 413 p.

PremisReferències


Enllaços Relacionats

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1