Biblioteca Pública des Castell
06.08.2020 - 18 h.

Roda, roda, Rodari

Biblioteca Pública des Castell
06.08.2020 - 18 h.

Amb Raquel de Manuel 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es