Biblioteca Pública de Sant Lluís
30.04.2016 - 11 h.

Les mil cares de la il·lustració

Biblioteca Pública de Sant Lluís
30.04.2016 - 11 h.

A càrrec del "Grup Família i lectura" 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es