Label
     
Biblioteca Pública de Maó
22.12.2021 - 19 h.

El lado frío de la almohada

Biblioteca Pública de Maó
22.12.2021 - 19 h.

Club de lectura 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es