Label
     

Alzina Seguí, PereAlaior


Catàleg de l'autor

Biografia

mestre, pedagog, psicopedagog i doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Màster en Estratègies d'Aprenentatge per la UOC. Professor de Català (Impartint metodologia i didàctiques I i II) dels cursos de formació lingüística i cultural (ICE-UIB).

Destinacions com a mestre: Escola de Santa Catalina de Palma (centre de menors), Escola Robert Graves de Deià i Escola Francesc d'Albranca d'Es Migjorn Gran (exercint els càrrecs de cap d'estudis i director). A secundària he treballat com orientador a l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior i com a director. Assessor del Centre de Professors de Menorca; formador del Centre de Desenvolupament Curricular, organisme depenent del Ministeri d'Educació i Ciència, per impartir cursos i conferències sobre l'orientació educativa i la nova estructura sorgida de la LOGSE.

Professor associat a la Seu de la UIB a Menorca des de la seva creació (1997). Assignatures impartides: didàctica general, antropologia de l'educació, psicopedagogia de l'educació secundària, disseny, desenvolupament i innovació del currículum; aprenentatge de les llengües en contextos multilingües, pràcticum I i II d'educació infantil, processos i contextos i interacció i convivència a l'aula del màster de formació del professorat. Coordinador d'estudis de la facultat d'educació a la Seu de la UIB a Menorca des del curs 2007 i coordinador del màster de formació del professorat des del 2010. Coordinador dels cursos de la Universitat Oberta per a Majors des del curs 2013.

He impartit cursos de formació del professorat en la Red de Centros de Professors de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. En total 1886 hores de formació des del curs 1991. Les línies de formació i investigació desenvolupades han estat didàctica de la llengua, l'atenció a la diversitat, l'educació inclusiva, les competències bàsiques, el treball per projectes i els contextos d'aprenentatge. També he impartit 715 hores de formació com a ponent en organismes externs a la Conselleria d'Educació en diferents comunitats autònomes (Madrid, País Basc, Aragó, Catalunya, València, Extremadura...).

Membre del grup d'Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE) i investigador principal del Grup de Recerca i Innovació en Educació Menorca (GRIEM). Diverses publicacions en revistes educatives i llibres relacionats amb les temàtiques de recerca (història de l'educació, atenció a la diversitat, didàctica de la llengua i treball per projectes). He assistit com ponent a diferents congressos sobre les temàtiques desenvolupades.

Altres obres fora del catàlegPremisReferències

http://diarieducacio.cat/author/palzina/

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1