Com fer el préstec online?

Cal accedir al catàleg i cercar el document que vols reservar. Una volta l'has trobat, has de prémer l'opció "Reservar el llibre".

A la nova pantalla has d'omplir 3 caselles:

Nom: el teu primer cognom
Codi de barres: el número de codi de barres que figura al teu carnet d'usuari de la biblioteca
Introduïr el vostre PIN: la teva contrassenya

Prémer ENVIAR i seleccionar l'exemplar que vols demanar. A continuació veuràs la confirmació de la teva reserva. El lloc de recollida és on està físicament el document. Si vols recollir-lo a una altra biblioteca, NO POTS fer la reserva on-line, sinó que l'has de fer al taulell de préstec de la teva biblioteca.

 

La normativa del préstec

El servei de préstec és una peça fonamental en el funcionament de les biblioteques públiques. Convé conèixer les normes generals que el regulen:

El servei de préstec pot ser individual, col·lectiu o interbibliotecari.

Exclòs de préstec

Enciclopèdies, diccionaris i aquells llibres que el bibliotecari consideri en cada moment d’ús freqüent.

El fons local del qual no hi hagi a la biblioteca més d’un exemplar.

Material especial com fotografies, gravats, manuscrits, etc.

El bibliotecari pot treure l’exclusió de préstec d’aquest material mitjançant préstec de cap de setmana, sempre que consideri que n’està garantit el retorn.

Devolució

El material prestat s’ha de tornar en el mateix estat de conservació en què es va lliurar. Es pot retornar a una biblioteca diferent de la que es va recollir, sempre que formi part de la Xarxa (la Pública de Maó i totes les biblioteques municipals de la resta de poblacions de l'illa). En cas de pèrdua o deteriorament greu caldrà que l’usuari adquireixi un nou exemplar de l’obra prestada, o del material d’acompanyament; i, si això no fos possible, haurà de comprar una nova obra de valor similar a criteri del bibliotecari.

L’incompliment d’aquesta clàusula exclourà el lector del servei de préstec de totes les biblioteques de la Xarxa.

Limitacions

Llibres i revistes: 3 exemplars de cada i una durada de 15 dies
Vídeos i CD de música: 2 exemplars de cada i una durada de 3 dies
CD-Rom: 1 exemplar i una durada d’1 setmana.

Els bibliotecaris poden modificar ocasionalment aquests barems quan sigui per causa justificada.

Aquests terminis es poden prorrogar sempre que no hi hagi un altre usuari interessat. Les pròrrogues es poden fer per telèfon o per Internet, a través de la web de la Xarxa.

Préstec col·lectiu

Les entitats públiques i les associacions, poden beneficiar-se del préstec col·lectiu de llibres sempre que a la biblioteca a la qual se sol·liciti tengui els fons suficients sense detriment del servei als seus lectors.

Cada entitat beneficiària d’un préstec col·lectiu designarà, entre els seus membres, una persona responsable a qui correspondrà complir els requisits següents:

Signar el rebut corresponent de la relació d’autors i títols que comprèn el lot.

Comprometre’s a la devolució, sense cap deteriorament i en el termini marcat, de tots els llibres en préstec i al seu bon estat de conservació.

En cas d’incompliment de les obligacions hom s’ajustarà al mateix que s'estableix per al cas de préstecs individuals.

Préstec interbibliotecari

Totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca queden obligades a posar a disposició de la resta de biblioteques de la Xarxa el seu fons per al préstec interbibliotecari, sempre que en el moment de la sol·licitud el material demanat estigui disponible.

La biblioteca prestatària s’encarregarà de fer arribar el material sol·licitat a la biblioteca de destinació en el menor temps possible. La biblioteca sol·licitant retornarà els llibres a la biblioteca d’origen tan bon punt els retorni l’usuari. La pèrdua del material anirà a càrrec de la biblioteca sol·licitant, que li haurà de renovar a la biblioteca prestatària.

Del préstec interbibliotecari amb biblioteques externes a la Xarxa amb les quals no s’hagi establert un conveni de préstec interbibliotecari, a petició de qualsevol biblioteca, se’n farà càrrec el Servei Coordinador de Biblioteques, que farà les gestions oportunes amb la biblioteca que correspongui i es responsabilitzarà del seu retorn.

En aquest cas, el Servei Coordinador de Biblioteques remetrà el document o documents a la biblioteca sol·licitant i aquests no podran sortir en préstec sota cap concepte, quedant obligats a la consulta a la sala de lectura de la biblioteca. Mentre els documents estiguin a les biblioteques, seran aquestes que es responsabilitzaran davant el Consell Insular del bon ús dels documents 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es